grundades år 1944 av advokaten Bo Westman. Idag är Advokatfirman Westman särskilt
inriktad på affärsjuridik och bolagsrätt för små och medelstora företag, fastighetsrätt,
arvsrätt och brottmålsjuridik.
Verksamheten bedrivs från och med mitten av december 2003
i lokaler på Korsgatan 3 i centrala Göteborg.

Affärsjuridik för små och medelstora företag - Avtal och kontrakt, köprätt och fordringsrätt.

Bolagsrätt för små och medelstora företag - Bolagsbildningar, filialer, aktieägar- och kompanjonsavtal, likvidationer och styrelsearbete.

Fastighetsrätt - Köp och försäljning av fastigheter, fel i fastighet, mäklar- och besiktningsmannaansvar.

Brottmålsjuridik - Offentliga och privata försvar, särskilt beträffande eko-brottslighet.


Genom sitt medlemskap i IAPL - International Association of Practising Lawyers - ingår Advokatfirman Westman i ett internationellt nätverk.

 
Advokatfirman Westman AB
Korsgatan 3
Box 11170
SE - 404 24 Göteborg
Tel 031 -17 28 15
Fax 031 - 13 67 07
 
E-post
Advokat Peter Westman - pw@advokatfirmanwestman.se
Kamrer och sekreterare - office@advokatfirmanwestman.se